Energiakatselmukset

Saat energiakatselmukset kätevästi meiltä. Kartoitamme kiinteistön nykytilan energiansäästönäkökulmasta ja selvitämme säästöpotentiaalin. 

Energiakatselmuksen avulla voidaan selvittää, miten rakennuksen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa ja saadaan konkreettiset ehdotukset korjaavista toimenpiteistä.

Energiakatselmuksen jälkeen saat

 • tiedot energiankäytön nykytilasta
 • toimenpide- ja kehitysehdotukset
 • laskelmat takaisinmaksuajoista

Tyypillisiä parannustoimenpiteitä ovat esimerkiksi

 • lämpöpumput
 • lämmöntalteenotto
 • lisäeristäminen

Energiakatselmukset tehokkuuden takeena

Energiatehokkuus on monen asian summa. Riittävän tarkan tiedon saamiseksi energiajakaumista, hyötysuhteista ja kehityskohteista tarvitaan luotettavan ammattilaisen tekemiä mittaustoimenpiteitä. Toteutamme energiakatselmukset pitkällä kokemuksella.

Vaikuttavia tekijöitä

 • pinta-alat (ikkunoissa, seinissä, ylä- ja alapohjassa jne.)
 • U-arvot eli rakennusosien lämmönläpäisykertoimet
 • rakennuksen muut erityisominaisuudet
 • lämmitysjärjestelmän hyötysuhteet
 • ilmanvaihdon hyötysuhteet
 • lämpökuormat
 • uusiutuvan energian osuus 

Toimenpide-ehdotuksille lasketaan myös takaisinmaksuajat

Kun energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat ovat selvillä, voidaan tietojen perusteella tehdä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia paremman energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Ehdotetuille toimenpiteille voidaan myös laskea takaisinmaksuaika. Energiakatselmuksen perusteella sinun on helpompi tehdä päätökset, joiden avulla energiatehokuutta voidaan parantaa ja koko potentiaali tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että energia ei karkaa harakoille.

Näin se tehdään

 • Energiakatselmuksen toteutus aloitetaan tutustumalla tarkasti kohteeseen ja projektiin.
 • Muodostamme kokonaiskuvan päivitettävistä asioista.
 • Kartoitamme parhaat ratkaisut ja toteutusvaihtoehdot.
 • Suunnittelutyö ja toimenpide-ehdotukset.

Energiakatselmukset pakollisia suuryrityksille

Energiakatselmukset tulivat pakollisiksi vuonna 2014 kaikille yrityksille, joilla on yli 250 työntekijää tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa ja tase yli 43 miljoonaa. Energiatehokkuuslaki myös määrää, että yrityksellä on oltava energiakatselmusraportti, jonka on korkeintaan neljä vuotta vanha (lähde: FINLEX). Laki siis määrittää, että uusi katselmus on tehtävä neljän vuoden välein.

Laki määrittelee energiakatselmusten vähimmäisvaatimukset, joita on tarkennettu työ- ja elinkeinoministeriön asetuksilla. Lain ja asetusten täyttymistä valvoo Energiavirasto.

Meillä on kokemusta suuristakin projekteista

Olemme tehneet Motiva-energiakatselmuksia ja muita tutkimuksia mm. kouluille ja terveyskeskuksille. Täältä löydät tarkempaa listausta referensseistämme »

Kun haluat parasta mahdollista insinööritaitoa, ota yhteyttä meihin. Jätä tarjouspyyntö tai täytä yhteydenottolomake:

Copyright © 2024 LVIS-Insinööritoimisto Karlsson, Karves & Co Oy