Energiakatselmukset

Energiakatselmuksessa kartoitetaan kiinteistön nykytila energiansäästönäkökulmasta ja selvitetään säästöpotentiaali.

Katselmuksessa tutkitaan ja selvitetään, miten rakennuksen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa ja tehdään konkreettiset ehdotukset korjaavista toimenpiteistä.

Monet asiat vaikuttavat energiatehokkuuteen

Energiatehokkuus on monen asian summa. Riittävän tarkan tiedon saamiseksi energiajakaumista, hyötysuhteista ja kehityskohteista tarvitaan luotettavan ammattilaisen tekemiä mittaustoimenpiteitä. 

Vaikuttavia tekijöitä:

 • pinta-alat (ikkunoissa, seinissä, ylä- ja alapohjassa jne.)
 • U-arvot eli rakennusosien lämmönläpäisykertoimet
 • rakennuksen muut erityisominaisuudet
 • lämmitysjärjestelmän hyötysuhteet
 • ilmanvaihdon hyötysuhteet
 • lämpökuormat
 • uusiutuvan energian osuus 

Toimenpide-ehdotuksille lasketaan myös takaisinmaksuajat

Kun energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat ovat selvillä, voidaan tietojen perusteella tehdä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia paremman energiatehokkuuden saavuttamiseksi ja ehdotetuille toimenpiteille voidaan myös laskea takaisinmaksuaika.

Tyypillisiä parannustoimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • lämmöneristyksen lisääminen / uusiminen
 • lämmön talteenottoon panostaminen
 • investoiminen paremman hyötysuhteen lämmitysjärjestelmään.

Energiakatselmuksen jälkeen asiakas saa:

 • tiedot energiankäytön nykytilasta
 • toimenpide- ja kehitysehdotukset
 • laskelmat takaisinmaksuajoista.

Tietojen, ehdotusten ja laskelmien perusteella asiakkaan on helpompi tehdä päätökset, joiden avulla energiatehokuutta voidaan parantaa ja koko potentiaali tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että energia ei karkaa harakoille.

Lakisääteiset energiakatselmukset pakollisia suuryrityksille

Energiakatselmukset tulivat pakollisiksi vuonna 2014, kaikille yrityksille, joilla on yli 250 työntekijää, tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa ja tase yli 43 miljoonaa.

Energiatehokkuuslaki myös määrää, että yrityksellä on oltava energiakatselmusraportti, jonka on korkeintaan neljä vuotta vanha (lähde: FINLEX). Laki siis määrittää, että uusi katselmus on tehtävä neljän vuoden välein.

Laki määrittelee energiakatselmusten vähimmäisvaatimukset, joita on tarkennettu työ- ja elinkeinoministeriön asetuksilla. Lain ja asetusten täyttymistä valvoo Energiavirasto.

Meillä on kokemusta suuristakin projekteista

Olemme tehneet Motiva-energiakatselmuksia ja muita tutkimuksia mm. kouluille ja terveyskeskuksille. Täältä löydät tarkempaa listausta referensseistämme »

Tilaa energiakatselmukset meiltä

Kun haluat parasta mahdollista insinööritaitoa, ota yhteyttä meihin. Pääset jättämään tarjouspyynnön tai täyttämään yhteydenottolomakkeen klikkaamalla oheista painiketta:

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »

 1. LVIS-insinööritoimisto Karlsson, Karves & Co Oy
 2. Sahatie 4 A, 01650 VANTAA
 3. -
 4. 050 571 6240
Copyright © 2019 LVIS-Insinööritoimisto Karlsson, Karves & Co Oy